دعوت به همکاری

دوست عزیز، در صورتی که تمایل به همکاری با شرکت زرچهر آفرید آرا را دارید، با کلیک روی فرم استخدام ، می توانید آن را تکمیل و سپس به آدرس zarchehr@yahoo.com ارسال نمایید. پس از ارزیابی اولیه تقاضای شما، بر طبق رویه‌های سازمانی عمل شده و در صورت نیاز با شما تماس گرفته خواهد شد.